Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:130/63 Balgat / Ankara
+90 (312) 472 89 36
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
trzh-TWenfrde

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Gelişen ekonomilerde Yatırımcılar ve Finans kurumları mali tabloların güvenirliliğinin sağlanmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymakta olup bir şirketin mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması yatırımcıların birinci önceliği haline gelmiştir.

Mirror Bağımsız Denetim yasal gerekliliklerin yanında, güvenilirliği ve kaliteyi artırmak için çalışmakta olup, KGK yetkileri dâhilinde zorunlu denetimle birlikte istenilen  bağımsız denetim raporlarını hazırlamak üzere çalışmalar yapmak la birlikte Belediye, Ticaret ve Sanayi odaları, Vakıf Birlik ve Derneklerin genel kurul öncesi özel amaçlı hesap denetim hizmetlerini de sunmaktadır

 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirlediği limitler kapsamına giren şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetimi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
 • Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi
 • Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi
 • ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
 • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu standartlarına ve mevzuatına göre hazırlanmış finansal kuruluşların finansal tablolarının denetimi
 • Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması
 • Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan kuruluşların finansal tablolarının denetimi
 • Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında mukim hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
 • İç denetim
 • Banka ve diğer benzeri finansal kuruluşların talepleri doğrultusunda yürütülen uygunluk denetimi
 • Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi

Mirror SMMM İletişim

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:130/63 Balgat / Ankara

Tel: +90 (312) 472 89 36

E-Mail: info@mirrorsmmm.com

Mirror SMMM Haberler