Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:130/63 Balgat / Ankara
+90 (312) 472 89 36
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
trzh-TWenfrde

Denetim Hizmetleri

Denetim hizmetlerimiz İç Denetim Faaliyetleri ve Özel Amaçlı Denetim faaliyetleri olarak ikiye ayrılmakta olup genel olarak aşağıdaki konularda çalışılmaktadır.

  • Kanuni defter ve belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığı, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltmelerinin yapılması,
  • Kayıtların Tek düzen hesap planına uygunluğunun denetiminin yapılması,
  • Yıl içinde düzenlenerek vergi dairesine ve SGK’ya verilecek olan KDV beyannameleri, Muhtasar beyannameler, Geçici Vergi beyannameleri, SGK bildirgelerinin kayıtlara uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edilmesi,
  • Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespitinin yapılması,
  • Dönem sonunda satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının yapılması ,
  • Dönem sonu işlemlerinin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, yeniden değerleme, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi,
  • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannameleri ve eklerinin kontrolünün yapılması,
  • Finansal tabloların oran analizlerinin yapılması, yorumlanması  ve raporlanması,
  • Muhasebe, Finans ve İnsan Kaynakları departmanlarının verimliliğinin ölçülmesi,
  • Şirket Birleşmeleri / Bölünme ve Nevi Değişikliği işlemleri için rapor hazırlaması ve sürecin takip edilmesidir.

Mirror SMMM İletişim

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:130/63 Balgat / Ankara

Tel: +90 (312) 472 89 36

E-Mail: info@mirrorsmmm.com

Mirror SMMM Haberler