Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:130/63 Balgat / Ankara
+90 (312) 472 89 36
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Denetim Hizmetleri

Denetim hizmetlerimiz İç Denetim Faaliyetleri ve Özel Amaçlı Denetim faaliyetleri olarak ikiye ayrılmakta olup genel olarak aşağıdaki konularda çalışılmaktadır.

  • Kanuni defter ve belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığı, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltmelerinin yapılması,
  • Kayıtların Tek düzen hesap planına uygunluğunun denetiminin yapılması,
  • Yıl içinde düzenlenerek vergi dairesine ve SGK’ya verilecek olan KDV beyannameleri, Muhtasar beyannameler, Geçici Vergi beyannameleri, SGK bildirgelerinin kayıtlara uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edilmesi,
  • Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespitinin yapılması,
  • Dönem sonunda satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının yapılması ,
  • Dönem sonu işlemlerinin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, yeniden değerleme, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi,
  • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannameleri ve eklerinin kontrolünün yapılması,
  • Finansal tabloların oran analizlerinin yapılması, yorumlanması  ve raporlanması,
  • Muhasebe, Finans ve İnsan Kaynakları departmanlarının verimliliğinin ölçülmesi,
  • Şirket Birleşmeleri / Bölünme ve Nevi Değişikliği işlemleri için rapor hazırlaması ve sürecin takip edilmesidir.

Mirror SMMM İletişim

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:130/63 Balgat / Ankara

Tel: +90 (312) 472 89 36

E-Mail: info@mirrorsmmm.com

Mirror SMMM Haberler